I invite you

Jag kommer publicera korta texter i denna blogg. Tanken är att de ska bli en ursäkt, ett tvång eller en provokation till att prata, känna, intellektualisera hur det är att finnas i den här världen. Min utgångspunkt är ur erfarenheter från att arbeta inom scenkonst, att leva på den här platsen och i den här kroppen. Jag tänker att den inte är unik och vill gärna diskutera dess allmängiltighet med dig som har helt andra erfarenheter.

Jag vill samtala, tänka och känna med dig.