INVITE ME TO MY OWN WORDS är ett scenkonstprojekt initierat av regissör och dramatiker AnnaLina Hertzberg.

Jag har sökt upp 12 personer som arbetar med scenkonst och uppmanat dem att ge mig varsitt uppdrag. För uppdraget och dess genomförande gäller följande: uppdraget ska överlämnas senast 4 maj 2015, vara i valfri genre uppdraget rör sig om, lämnas in skriftligt och gärna illustreras av en bild samt inte innebära några ekonomiska anspråk. Det ska framgå på vilket sätt uppdraget ska redovisas eller rapporteras på (ev. även när). Jag förbinder mig att redovisa genomförandet av uppdraget senast 5 november 2015.

Nedan kan du läsa om uppdragen och uppdragsgivarna.